Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych przez Kancelaria Adwokacka Adw. Ryszard Bafia odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)Dz.Urz.UE.L.2016. poz. 119 s.1 z dnia 4 maja 2016 r.

Dane zbierane za pomocą formularza kontaktowego są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania osób korzystających z formularza.

Administratorem danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym jest Kancelaria Adwokacka Adw. Ryszard Bafia z siedzibą w (80-119) Gdańsku, ul. Ks. Robaka 1 (KRS: 5831340267, NIP: 5833071601, REGON: 191110370), zwana dalej: „Administratorem”.

Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, udzielona w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie przekazane w formularzu kontaktowym.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie adresu e-mail lub numeru telefonu spowoduje brak możliwości kontaktu i przedstawienia oferty przez Kancelaria Adwokacka Adw. Ryszard Bafia. Podając zarówno numer telefonu kontaktowego, jak i adres e-mail, osoba której dane dotyczą wyraża zgodę na kontakt w obydwu formach.

Dane osobowe będą przetwarzane do 90 dni po przesłaniu formularza kontaktowego, chyba że obowiązek ich dalszego przetwarzania będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa lub dalsze przetwarzanie będzie konieczne dla dochodzenia roszczeń.

Kancelaria Adwokacka Adw. Ryszard Bafia nie będzie przekazywać danych osobowych innym odbiorcom, za wyjątkiem swoich współpracowników na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w celu ułatwienia bezpośredniego kontaktu z Państwem, o ile zajdzie taka konieczność. Kancelaria Adwokacka Adw. Ryszard Bafia nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Każda osoba, która skorzystała z formularza kontaktowego ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kancelaria Adwokacka Adw. Ryszard Bafia nie będzie podejmowało zautomatyzowanych decyzji na podstawie przekazanych danych osobowych, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Państwa zapytania będą rozpatrywane indywidualnie przez kadrę wykwalifikowanych prawników.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt w formie pisemnej na adres Kancelaria Adwokacka Adw. Ryszard Bafia, telefonicznie pod numerem infolinii 801000130 lub za pomocą poczty e-mail na adres: kancelaria@bafiajozwiak.pl.

Kancelaria Prawna Kancelaria Adwokacka Adw. Ryszard Bafia regularnie testuje, mierzy i ocenia skuteczność środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej stronie.